Båtjuss

Ordet Båtjuss ble funnet på for mange år siden for å beskrive med et enkelt lettfattelig ord hele det spenn av rettsregler som berører båtfolket

Behovet for å finne opp ordet båtjuss kom av at Båtadvokaten — Advokat Nils E. Tangedal — i 1995 begynte på det som nå har blitt et omfattende forfatterskap, fokusert for det aller meste på nettopp båtjuss-relaterte spørsmål.

Den gang ble det skrevet en lang artikkelserie, «Kjøpslovens regler om kjøp og salg av bruktbåt», som ble publisert som en serie i båtbladet «Praktisk Småbåtliv».

Spalten ble hetende «Praktisk Småbåtjuss» og det ble publisert en rekke artikler i serien på 90-tallet. Bladet forkortet senere navnet til det «Båtliv» vi kjenner i dag, som nå er gått sammen med Båtmagasinet.

Regler innenfor båtjussen

Det vi kaller for båtjuss omfatter alt fra kjøpsrett, håndverkertjenester og sjøveisregler til strafferett og den finere forvaltningsrett; båtjussen berører alt fra foreningsrettslige spørsmål for båtlagene til rettsvern og prioritet ved registrering i Skipsregisteret.

Båtjuss er dermed et omfattende «rettsområde», som omfatter deler av mange andre. Båtjuss er — enkelt sagt — de lover og regler som gjelder for alt som har med båt og båtforeninger å gjøre.

Båtadvokatens bablerier om båtjuss og båtliv

På vårt andre nettsted «Båtjuss og båtliv» — www.baatjuss.no — finner du alt vårt publiserte materiale om båtlivets juridiske sider. Det er mer enn 200 artikler om bl. a. problemstillinger relatert til kjøp, reglene som gjelder for forbrukerkjøp, om CE-merking, om spesielle juridiske spørsmål som risikoens overgang i kjøp, eller om selgers opplysningsplikt, eller om reklamasjonsfrister.

Enkelt sagt om nærmest alle alminnelige spørsmål og vanlige feil og problemstillinger man kan komme opp i ved kjøp av båt. Med artikler forfattet gjennom 25 år finnes det svar på det meste, og artiklene holdes oppdatert slik at de fremdeles er dagsaktuelle. Det er bl.a. en hel artikkelserie om reglene som gjelder reklamasjon, og en egen Båtjuss-FAQ med kortere artikler om en del forskjellige båtjuss-problemstillinger. Og dessuten en del eksempler på konkrete saker og utfallet av disse.

Artikler i Båtens Verden

Siden 2006 har Båtadvokaten vært fast spaltist i Båtens Verden, i samarbeid med Kongelig Norsk Båtforbund. Artiklene i Båtens Verden publiseres i hver utgave av bladet, og handler alltid om båtjuss-relaterte spørsmål. Utvidete versjoner av artiklene finnes på www.baatjuss.no.

© Båtadvokaten
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram